Mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp. Trung tâm đào tạo ABS Việt Nam vẫn giữ vững lộ trình tổ chức sự kiện Lễ Nhập Học cho các tân học viên của ABS Việt Nam. Đảm bảo an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ, chúng tôi đã tổ chức Lễ Nhập Học Online. Buổi lễ đã thành công tốt đẹp với gần 100 người tham gia. Mời các bạn theo dõi không khí rất đặc biệt của chương trình qua đoạn video ngắn sau đây:

Xem video Giới thiệu trung tâm đào tạo đầy đủ tại đây: