Phòng KSCL Đào tạo xin công bố điểm thi năng lực tiếng Nhật tháng 08 năm 2021 như sau:

1. Điểm thi các lớp đang học online (thi ngày 20/08/2021)

Lớp A69

Lớp A70

Lớp A71

Lớp A72

Lớp A73

Lớp A74

Lớp A75

Lớp A76

Lớp A77

 

 

2. Điểm thi các lớp đang bảo lưu (thi ngày 23-24/08/2021)
Thầy sắp xếp thứ tự theo tên vần A-Z nhé!
Các em tìm tên mình theo cột tên rồi dóng sang họ tên đầy đủ và ngày sinh để xem hàng đó đúng là mình chưa.

 

 

Xem lại điểm thi năng lực tiếng Nhật tháng 07/2021 TẠI ĐÂY!