Phòng KSCL Đào Tạo ABS LEARNING xin công bố điểm thi khảo sát chất lượng tháng 4 năm 2022 như sau:

1. Điểm thi các lớp đang học online (thi ngày 20/04/2022)

Lớp A81

Lớp A82

Lớp A83

Lớp A84

Lớp A85

2. Điểm thi các lớp đang bảo lưu (thi ngày 22-23/04/2022)
Thầy sắp xếp thứ tự theo tên vần A-Z nhé!
Phần điền thông tin cá nhân vào Form tiếng Nhật thầy đánh giá theo 3 mức độ là Tốt – Đạt – Không Đạt.
Tốt: Tất nhiên là điền đúng và đủ hết các ô thông tin và phải viết bằng chữ Kanji hay Katakana khi cần thiết
Đạt: là sai chính tả, trường âm, ghi chưa đầy đủ hoặc phần thông tin bị sai không nghiêm trọng, không viết bằng Kanji
Không Đạt: là bị sai hoặc bỏ trống từ 2 ô thông tin trở lên, điền sai những thông tin quan trọng như Họ tên, tên nghiệp đoàn, tên xí nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem lại điểm thi năng lực tiếng Nhật tháng 03/2022 TẠI ĐÂY!