Bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa và sự khác biệt về luật pháp luôn là trở ngại mà nhiều người gặp phải khi làm việc và học tập tại đất nước mặt trời mọc. Cần nắm vững điều sau đây sẽ giúp cuộc sống tại Nhật sẽ dễ dàng hơn.